วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เว็บบราวเซอร์

                        ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้จักเวบบราวเซอร์
     ความหมายของโปรแกรม เว็บบราวเซอร์
ตอบ   โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บเพจ    เขียนด้วยภาษา  HTML   ทำหน้าที่ในการแสดงผลของข้อมูลเอกสาร เว็บบราวเซอร์สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ 2 มิติ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เชื่อมโยงข้อมูล สามารถจัดเก็บในรูปแบบต่างได้


    โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ในปัจจุบันมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างมา 5 โปรแกรม
ตอบ  Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera , Netscape , Google chrome
 ส่วนประกอบของโปรแกรม เว็บบราวเซอร์ มีอะไรบ้างและจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาอย่างไร
ตอบ -    Title bar (แถบชื่อ) แสดงชื่อเว็บที่เรากำลังใช้อยู่


- Menu Bar (แถบเมนู) ทำหน้าที่แสดงเมนูคำสั่งต่างๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มของคำสั่ง โดยประกอบไปด้วย File Edit View Favorites Tools และ Help โดยคำสั่งเหล่านี้จะมีการแสดงคำสั่งย่อยๆ


- Tool Bar (แถบเครื่องมือ) ทำหน้าที่แสดงปุ่มคำสั่งต่างๆที่มีการใช้งานบ่อยๆ โดยแสดงปุ่มรูปภาพซึ่งสื่อถึงการใช้งาน เมนูคำสั่ง View และ Favorites


- Address Bar  (แถบที่อยู่) ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ


- พื้นที่ในการแสดงข้อมูลบนเว็บเพจ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บเพจต่างๆ ซึ่งพื้นที่ในการแสดงข้อมูลบนเว็บเพจนี้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ และการเชื่อมโยง (Link) ข้อมูล


- Status Bar (แถบสถานะ) ทำหน้าที่ ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยง(Link) ในเว็บเพจ ซึ่งจะแสดงชื่อของเว็บเพจที่ทำการเชื่อมโยง
                

http://th.witipedia.org/

3 ความคิดเห็น: